נכון להיום, מעל 50 אלף מטופלים בישראל מקבלים קנאביס רפואי.Research

למרות שמטופלים אלו נמצאים תחת פיקוח רפואי, המטפלים הרפואיים (רופאים, אחיות, תזונאים וכו’) אינם עוקבים אחר ההשפעות הנרחבות של הקנאביס. מטופלים המקבלים רישיון לקנאביס רפואי בד”כ מופנים למגדל קנאביס מורשה או משווק והם שממליצים למטופל על מוצר או זן מסוים, דרך המתן (עישון, שמן וכו’), מינון ועוד.

נתונים אלו לרוב אינם חוזרים לרופא המטפל ולכן אין מעקב אחר ההשפעות השונות על מצבו של המטופל.

במסגרת פרויקט זה במעבדה, אנו בונים מאגר מידע חסוי, שיכיל שילוב של מידע על המרכיבים הכימיים בכל מוצר וזן עם מידע על המצב בקליני של המטופל המשתמש במוצר/זן זה.

זרוע אחת של הפרויקט היא המטופלים עצמם – במענה של השאלון באתר זה (לשאלון), מתקבל המידע הקליני על מצבם הרפואי, סימפטומים של המחלות שהן חשים והאפקטים שחווים לאחר צריכת הקנאביס.

הזרוע השנייה של הפרויקט היא הקנאביס עצמו – כל מוצר/זן הניתן למטופלים מגיע למעבדה לאנליזה כימית מורכבת ומלאה. צוות המעבדה יודע לזהות את הרכיבים בכל מוצר/זן ולכמת אותם, כך שניתן לדעת באופן מדעי ומדויק מה המטופל קיבל.

באופן זה נוכל להצליב את הנתונים, לנתח ולהבין אילו מרכיבים ואילו מוצרים/זנים יעילים יותר למצבים רפואיים ייחודיים ובכך לסייע בהכוונת המטופל למוצר/זן ספציפי באופן מדעי ומדויק.

בנוסף נתונים אלו יכולים להביא לפיתוח של מחקרים קליניים נוספים והבנה טובה יותר של מנגנוני הפעולה של המרכיבים בצמח.